loader
De gemeente De Fryske Marren heeft in haar Vastgoednota uitgesproken om haar gebouwen te gaan verduurzamen. Swim&Sportfun is als grootste energieverbruiker de eerste accommodatie in deze gemeente waar een grootschalige aanpak is gerealiseerd om de doelstellingen van de gemeente De Fryske Marren te bewerkstelligen en een toekomstbestendige accommodatie te creëren. Uitgangspunten hierbij zijn: Verminderen gebruik [...]
De bv Sport, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, wil een helder en goed onderbouwd ” verduurzaming advies inzake een versnelde en energie slimme verduurzaming van de drie zwembaden en sporthallen, op korte en op lange termijn, zijnde: Zwembad De Blauwe Golf Sportcentrum it Gryn Sportcentrum Kalverdijkje Dit traject is reeds opgestart. Opdrachtgever: bv SPORT [...]
Bad Hesselingen heeft HCL m & v gevraagd een helder en goed onderbouwd “pragmatische” advies inzake de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot Bad Hesselingen op te stellen. Daarbij spelen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot dit complex (nieuw/verbouw – locatie), de huidige energieproblematiek en verduurzaming een belangrijke rol. Deze aspecten zijn meegenomen in de [...]
TV De Leechkamp wilde laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de eigen verenigingsaccommodatie te verduurzamen. Hiervoor heeft HCL m &  v een inventarisatie gedaan en de bevindingen tezamen met de wensen vertaald naar een verduurzamingsadvies voor de accommodatie. HCL zal ook betrokken blijven bij het vervolgtraject en de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Opdrachtgever: [...]