loader

In opdracht van de gemeente Opsterland is een plan uitgewerkt voor de optimalisatie van de bestaande sporthal en het realiseren van een tweede sporthal. Hierbij wil de gemeente centralisatie en optimalisatie van de voorzieningen voor de sport realiseren op sportpark Kortezwaag.

Tezamen met de bestaande exploitant van Sportcentrum Kortezwaag en andere betrokken partijen zijn 3 varianten uitgewerkt om in te spelen op de toekomstige sportbehoeften in Gorredijk e.o.

Bij de gekozen variant wordt tegen de bestaande hal een extra sporthal gebouwd worden. Daarnaast zullen er een aantal extra uitbreidingen aan het huidige gebouw plaatsvinden, waardoor deze onder andere aan de eisen van een topsporthal zal voldoen.

Door deze uitbreidingen kunnen grotere (sport)evenementen plaatsvinden en is er weer voldoende sportgelegenheid voor Gorredijk e.o.

Inzake dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  1. Opstellen Programma van Eisen
  2. Uitwerken Schetsontwerpen
  3. Opstellen bouwkostenraming
  4. Projectmanagement
  • Opdrachtgever: Gemeente Opsterland
Andere projecten van HCL

Projecten