loader
Verduurzaming Zwembad Zwanemeer Gieten HCL management en vastgoedontwikkeling
Via Tienorganisatieadvies is HCL gevraagd om voor de Gemeente Aa en Hunze een uitgebreide QuickScan uit te voeren inzake verduurzamingsmaatregelen voor de buitenbaden in Annen (Zwembad De Borghoorns) en Gieten (Zwembad Zwanemeer). Hierbij stellen wij een “pragmatische” adviesrapportage op inzake de toekomstige mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid van beide zwembaden. Voor beide zwembaden zullen wij [...]
Verduurzaming Swimfun Sportfun Joure HCL management & vastgoedontwikkeling Carport PV panelen
HCL heeft in opdracht van gemeente De Fryske Marren als projectmanager de verduurzaming van Swimfun te Joure uitgevoerd. Uitgangspunten tijdens dit traject waren: Verminderen gebruik fossiele brandstoffen en CO2 reductie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord; Aanzienlijke vermindering van de energielasten van Swimfun. Naar aanleiding van een eerste quickscan is in het voortraject een zoutelektrolyse installatie gerealiseerd [...]
Zwembad de Blauwe Golf ingang HCL management & vastgoedontwikkeling verduurzaming
In opdracht van bv SPORT en Gemeente Leeuwarden heeft HCL in samenwerking met INNAX en Ekwadraat adviesrapportages opgesteld voor de verduurzaming van de drie Leeuwarder zwembaden. Als uitgangspunt zijn de verduurzamingsambitie van de opdrachtgever gebruikt, zijnde: Laaghangend fruit maatregelen (terugverdientijd van 5 jaar); 60% reductie CO2 uitstoot in 2030; 100% reductie CO2 uitstoot in 2050. [...]
Verduurzaming Bad Hesselingen Meppel HCL management en vastgoedontwikkeling
HCL heeft in opdracht van Bad Hesselingen pragmatisch adviesrapport opgesteld inzake de verduurzaming van de accommodatie. Hierin zijn de mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot dit complex (nieuw/verbouw – locatie), de huidige energieproblematiek en de gemeentelijke duurzaamheidsambitie als uitgangspunt gebruikt. Deze opdracht is uitgevoerd middels de volgende stappen in samenwerking met technisch adviseur Ronald Spoelstra: [...]
Verduurzaming TV de Leechkamp HCL management & vastgoedontwikkeling
In opdracht van TV De Leechkamp heeft HCL een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verenigingsaccommodatie te verduurzamen. Hiervoor heeft HCL een inventarisatie van de situatie van de vereniging gedaan en een verduurzamingsadvies opgesteld om de accommodatie toekomst gericht te maken. Hierin zijn de wensen van TV de Leechkamp als uitgangspunt gebruikt. De uitgevoerde [...]