loader

Verduurzaming van zwembaden en andere accommodaties

HCL heeft ruime ervaring met de verduurzaming van zwembaden en andere (sport)accommodaties en werkt in deze trajecten samen met erkende marktpartijen. Zwembaden zijn vaak grootverbruikers en hebben daarom een verduurzamingsslag nodig om aan de gemeentelijke en landelijke doelstellingen te voldoen.

Hoe verduurzaam je een zwembad?

Een zwembad verduurzamen kan op verschillende manieren. Voor ieder zwembad zullen verschillende maatregelen nodig zijn. Om te komen tot een toekomstgerichte accommodatie, die past binnen het nationaal en regionaal beleid, werkt HCL volgens een aantal heldere stappen.

  1. Inventarisatie van energiehuishouding en bouwkundige- en installatietechnische situatie;
  2. In kaart brengen duurzaamheidsambities van gemeente en organisatie;
  3. Opstellen Maatwerk Advies en energielabel (indien niet aanwezig);
  4. Financiële doorberekening van de potentiële maatregelen;
  5. Opstellen verduurzamingsadvies;
  6. Subsidiemogelijkheden in kaart brengen;
  7. Realiseren van de maatregelen;
  8. Optimalisatie energiehuishouding.

Met de verduurzaming van uw zwembad of accommodatie krijgt u grip op uw energieverbruik en een toekomstbestendige accommodatie. HCL verzorgt gedurende het gehele traject het projectmanagement.

Onderstaande uitgevoerde projecten geven u hiervan een beeld.

Verduurzaming Swimfun Sportfun Joure HCL management & vastgoedontwikkeling Carport PV panelen
Verduurzaming sportaccomodaties

Portfolio