loader

In opdracht van bv SPORT en Gemeente Leeuwarden heeft HCL in samenwerking met INNAX en Ekwadraat adviesrapportages opgesteld voor de verduurzaming van de drie Leeuwarder zwembaden. Als uitgangspunt zijn de verduurzamingsambitie van de opdrachtgever gebruikt, zijnde:

 • Laaghangend fruit maatregelen (terugverdientijd van 5 jaar);
 • 60% reductie CO2 uitstoot in 2030;
 • 100% reductie CO2 uitstoot in 2050.

De adviesrapporten zijn opgesteld voor alle drie de zwembaden:

 • Zwembad De Blauwe Golf
 • Sportcentrum it Gryn
 • Sportcentrum Kalverdijkje

Deze opdracht is uitgevoerd middels de volgende stappen:

 1. Inventarisatie gegeven en data van de locatie + duurzaamheidsambitie gemeente Meppel;
 2. Inventarisatie in bouwkundig en installatietechnische staat;
 3. Opstellen Maatwerk Advies;
 4. Realiseren energielabel;
 5. Opstellen adviesrapport;
 6. Bespreken adviesrapport + opstellen eindconclusie;
 7. Ondersteuning subsidieaanvraag;
 8. Advisering vervolgtraject (actueel).

Dit traject is in de afrondende fase.

 • Opdrachtgever: bv SPORT in samenwerking met Gemeente Leeuwarden
Andere projecten van HCL

Projecten