loader

In opdracht van de gemeente Meppel heeft HCL m&v de bestaande sporthal De Eendracht in Nijeveen nader doorgelicht. Dit is uitgewerkt in een rapportage waarbij middels een technische opname, het in kaart brengen van de vereiste verduurzamingsmaatregelen en opstellen kostenraming een rapportage is uitgewerkt. Op basis van deze rapportage kan de gemeente Meppel haar beleid voor de komende jaren m.b.t deze accommodatie gaan uitvoeren.

De gemeente Meppel wil in nauwe samenwerking met de sportverenigingen, waaronder KV DOS’46 als belangrijke bespeler en het onderwijs een goede afweging maken in het renoveren en eventueel verduurzamen van de sporthal De Eendracht, dan wel nieuwbouw op een andere locatie in combinatie met andere ontwikkelingen.

Hiervoor is een onderzoek gedaan naar de bouw- en installatietechnische staat van de sporthal. Uitgangspunt hierbij is dat de sporthal nog tenminste 20 jaar gebruikt moet kunnen worden.

De onderzoeksvragen die middels het onderzoek beantwoord zijn:

  • Wat is de huidige bouw- en installatietechnische staat van de sporthal.
  • Welke investeringen/aanpassingen zijn noodzakelijk voor het veilig en verantwoord openhouden van de sporthal.
  • Wat zijn de te verwachte onderhouds- en investeringskosten voor de komende 20 jaar.
  • Welke duurzame maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

HCL management & vastgoedontwikkeling heeft deze rapportage in nauwe samenwerking met de Antea Group uitgewerkt.

  • Opdrachtgever: Gemeente Meppel
Andere projecten van HCL

Projecten