loader

In opdracht van de gemeente Meppel heeft HCL de bestaande sporthal De Eendracht in Nijeveen nader doorgelicht.

De gemeente Meppel wilde in nauwe samenwerking met de sportverenigingen en het onderwijs een goede afweging maken in het renoveren en eventueel verduurzamen van de sporthal De Eendracht, dan wel nieuwbouw op een andere locatie in combinatie met andere ontwikkelingen.

Middels een technische opname zijn de vereiste verduurzamingsmaatregelen en kostenraming in een rapportage uitgewerkt. Op basis van deze rapportage kan de gemeente Meppel haar beleid voor de komende jaren m.b.t deze accommodatie gaan uitvoeren.

HCL heeft deze rapportage in nauwe samenwerking met de Antea Group uitgewerkt.

  • Opdrachtgever: Gemeente Meppel
Andere projecten van HCL

Projecten