loader

In opdracht van Stichting sv De Laene te Twello zijn varianten uitgewerkt voor de realisatie van een  sporthal op haar eigen sportcomplex. Er is onderzocht of op de gewenste locatie (huidige kantine en kleedaccommodaties) een sporthal in combinatie met een clubaccommodatie mogelijk is. De stichting had hiervoor de volgende onderzoeksvragen voor HCL m&v:

  • Is het ruimtelijk- en planologisch haalbaar om de gewenste voorzieningen op deze locatie te realiseren. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld;
  • Is het financieel haalbaar voor Stichting sv De Laene om op een verantwoorde wijze deze accommodatie te realiseren en te exploiteren.

Om de vereniging een duidelijk inzichtelijk beeld van bovenstaande vragen te bieden, hebben wij een aantal te nemen stappen uiteengezet en hebben deze middels een haalbaarheidsonderzoek in nauwe samenwerking met de betrokken partijen uitgewerkt.

Werkzaamheden:

  1. Verzamelen gegevens
  2. Opstellen programmaonderdelen (PvE) van de gewenste accommodatie
  3. Opstellen risicoanalyse
  4. Uitwerken schetsontwerpen
  5. Opstellen bouwkostenraming
  6. Projectmanagement
  • Opdrachtgever: Stichting sv De Laene
Andere projecten van HCL

Projecten