loader

In opdracht van Stichting sv De Laene te Twello heeft HCL verschillende varianten uitgewerkt voor de realisatie van een  sporthal op de eigen sportaccommodatie. Er is onderzocht of op de gewenste locatie (huidige kantine en kleedaccommodaties) een sporthal in combinatie met een clubaccommodatie mogelijk is. De stichting had hiervoor de volgende onderzoeksvragen :

  • Is het ruimtelijk- en planologisch haalbaar om de gewenste voorzieningen op deze locatie te realiseren. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld;
  • Is het financieel haalbaar voor Stichting sv De Laene om op een verantwoorde wijze deze accommodatie te realiseren en te exploiteren.

Werkzaamheden:

  1. Verzamelen gegevens
  2. Opstellen programmaonderdelen (PvE) van de gewenste accommodatie
  3. Opstellen risicoanalyse
  4. Uitwerken schetsontwerpen
  5. Opstellen bouwkostenraming
  6. Projectmanagement
  • Opdrachtgever: Stichting sv De Laene
Andere projecten van HCL

Projecten