loader

HCL heeft in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel diverse kunstgrasvelden in de gemeente nieuw aan laten leggen c.q. laten vervangen vanwege de levensduur.

Om de speel- en trainingscapaciteit van de sportcomplex te Burgum en Hurdegaryp te vergroten zijn de hoofdvelden vervangen door kunstgrasvelden. Daarnaast zijn de bestaande kunstgrasvelden in Oentsjerk (voetbal) en Garyp (korfbal) vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Door deze velden in gezamenlijkheid aan te besteden is er een synergievoordeel voor de gemeente gerealiseerd. HCL heeft in dit proces de navolgende werkzaamheden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel en de betrokken sportverenigingen.

Werkzaamheden:

  1. Inventariseren beschikbare gegevens;
  2. Inspectie planlocatie;
  3. Milieukundig onderzoek;
  4. Opstellen van het Programma van Eisen (PvE);
  5. Opstellen directiebegroting;
  6. Begeleiding aanbesteding;
  7. Begeleiding bij de uitvoering;
  8. Registratie logboek.
  • Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
Andere projecten van HCL

Projecten