loader

HCL m&v heeft van de gemeente Tytsjerksteradiel de opdracht gekregen om diverse kunstgrasvelden in de gemeente nieuw aan te leggen c.q. te vervangen vanwege de levensduur.

Om de speel- en trainingscapaciteit van de sportcomplex te Burgum en Hurdegaryp te vergroten zijn de hoofdvelden voetbal vervangen door kunstgrasvelden. Daarnaast zijn de bestaande kunstgrasvelden in Oentsjerk (voetbal) en Garyp (korfbal) vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Door deze velden in gezamenlijkheid aan te besteden is er een synergievoordeel voor de gemeente gerealiseerd. HCL m&v in dit proces de navolgende werkzaamheden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel en de betrokken sportverenigingen.

Werkzaamheden:

  1. Inventariseren beschikbare gegevens;
  2. Inspectie planlocatie;
  3. Milieukundig onderzoek;
  4. Opstellen van het Programma van Eisen (PvE);
  5. Opstellen directiebegroting;
  6. Begeleiding aanbesteding;
  7. Begeleiding bij de uitvoering;
  8. Registratie logboek.
  • Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
  • Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
Andere projecten van HCL

Projecten