loader

Bad Hesselingen heeft HCL m & v gevraagd een helder en goed onderbouwd “pragmatische” advies inzake de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot Bad Hesselingen op te stellen.

Daarbij spelen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot dit complex (nieuw/verbouw – locatie), de huidige energieproblematiek en verduurzaming een belangrijke rol. Deze aspecten zijn meegenomen in de nadere uitwerking van het plan van aanpak.

Dit traject is reeds opgestart.

  • Opdrachtgever: Bad Hesselingen
Andere projecten van HCL

Projecten