loader

HCL heeft in opdracht van Bad Hesselingen pragmatisch adviesrapport opgesteld inzake de verduurzaming van de accommodatie. Hierin zijn de mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot dit complex (nieuw/verbouw – locatie), de huidige energieproblematiek en de gemeentelijke duurzaamheidsambitie als uitgangspunt gebruikt.

Deze opdracht is uitgevoerd middels de volgende stappen in samenwerking met technisch adviseur Ronald Spoelstra:

  1. Inventarisatie gegeven en data van de locatie + duurzaamheidsambitie gemeente Meppel;
  2. Inventarisatie in bouwkundig en installatietechnische staat;
  3. Opstellen Maatwerk Advies;
  4. Realiseren energielabel;
  5. Opstellen adviesrapport;
  6. Bespreken adviesrapport + opstellen eindconclusie;
  7. Ondersteuning subsidieaanvraag;
  8. Advisering vervolgtraject (actueel).

Het definitieve adviesrapport is in november 2023 opgeleverd.

  • Opdrachtgever: Bad Hesselingen
Andere projecten van HCL

Projecten