loader

Projectmanagement door HCL

In de afgelopen jaren zijn door HCL management & vastgoedontwikkeling(m&v) diverse adviesopdrachten uitgevoerd inzake de planvorming en realisaties van sportaccommodaties. Door onze praktijkgerichte ervaring geven wij voor verschillende partijen advies op maat.

Dit betekent het uitwerken van adviesvraagstukken voor de realisatie van  voorzieningen op het terrein van sportaccommodaties en maatschappelijke voorzieningen (zwembaden, binnen- en buitensportaccommodaties, multifunctionele centra). Daarbij speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol.

HCL m&v  kan u ook ondersteunen bij het uitwerken van een exploitatieanalyse.

HCL m&v heeft veel ervaring met de begeleiding van dergelijke projecten, van inventarisatie tot en met oplevering.

Onderstaande uitgevoerde projecten geven u hiervan een beeld: