loader

Projectmanagement door HCL

HCL heeft als projectmanager en (extern) projectleider ruime ervaring inzake het uitwerken van adviesvraagstukken, planvorming en realisatie van voorzieningen. Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkelingen met betrekking tot sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed (zwembaden & multifunctionele centra). In onze aanpak speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Door onze praktijkgerichte ervaring zorgen wij tijdens projecten voor structuur, goede communicatie en duidelijke organisatie. Wij verzorgen hierin de begeleiding van planvorming tot oplevering.

HCL kan u ook ondersteunen bij het uitwerken van een exploitatieanalyse.

Onderstaande uitgevoerde projecten geven u hiervan een beeld.