loader

HCL heeft de rol van projectleider in het voortraject van de herontwikkeling van de (buiten)sportaccommodaties van Windesheim in Zwolle verzorgd.

Tezamen met de opgestelde projectgroep is het voortraject tot aanbesteding gerealiseerd. Hierin was HCL verantwoordelijk voor aansturen van het proces en bewaken van planning, kosten en kwaliteit van documenten; inclusief opstellen van een functioneel programma van eisen.

HCL heeft ervaring in het aansturen van projecten op het terrein van buitensport en binnensport, zowel voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen als exploitatievraagstukken.

  • Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim Zwolle
Andere projecten van HCL

Projecten