loader

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt door HCL management & vastgoedontwikkeling een Sport- en Beweegroute ontwikkeld bij sportpark Tinga te Sneek. Dit is gedaan onder de noemer “Sneek Beweegt”.

Op en rondom sportpark Tinga zullen een aantal geplande aanpassingen plaatsvinden. Hierdoor ziet de gemeente een belangrijke kans om bewegen in de openbare ruimte laagdrempelig en aantrekkelijker te maken voor iedereen. De gemeente beoogt dit te doen door een Sport- en Beweegroute te realiseren middels samenwerking tussen de Sportvereniging(en), Brede School Duinterpen en (vertegenwoordigers van) de wijk Tinga. Hiervoor zijn een aantal jaren geleden reeds de eerste ontwerpen gemaakt.

Met de komst van de Omgevingswet dienen gemeenten een omgevingsvisie op te stellen, met daarin aandacht voor de gezondheidswinst die kan worden gerealiseerd met de inrichting van de (beweegvriendelijke) omgeving. Dit geldt ook voor gemeente Súdwest-Fryslân.

De uit te voeren werkzaamheden zijn opgesplitst in een 6-tal onderdelen, te weten:

  1. Opstellen programma van eisen;
  2. Uitwerken visualisatie sportpark;
  3. Uitwerken Definitief Ontwerp met input van belanghebbende partijen;
  4. Uitzetten subsidieaanvragen t.b.v. dit project;
  5. Opstellen investeringsbegroting;
  6. Procesmanagement

Werk met werk
Door diverse ontwikkelingen op sportpark Tinga zijn er in het kader van “Werk met Werk” goede kansen om vanwege de bouw van de supermarkt, de aanleg van nieuwe sportvelden en de aanleg van de infrastructuur werkzaamheden te combineren bij de aanleg van de sport- en beweegroute. Door deze samenwerking ontstaat een synergievoordeel, hetgeen de uitvoering van dit project ten positieve zal beïnvloeden.

Projectplan
In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân is een projectplan opgesteld. HCL m&v zal hierin het voortouw nemen. In de uitwerking worden een aantal partijen nauw meegenomen om daarmee het draagvlak te vergroten.

HCL m&v zal het proces verder aansturen en zorgdragen voor de aanleg van de Sport- en Beweegroute. Daar waar benodigd zal HCL m&v zich laten ondersteunen door externe deskundigen.

Draagvlak
Door het creëren van veel draagvlak binnen de wijk en bij de belanghebbende partijen, dient de gebruiksintensiteit te worden verhoogd. Daarnaast wordt een website ontwikkeld waar gebruikers meer informatie kunnen vinden over de routes en de verschillende toestellen langs de routes. Bovendien wordt hiermee het gebruikersgemak verhoogd en wordt de route extra onder de aandacht gebracht bij een breed publiek.

Nieuwsberichten
Zoals gezegd wordt de ontwikkeling zowel door het publiek als door de wethouder gezien als een positieve ontwikkeling binnen de wijk en de stad. Op Groot Sneek, Regio Online, Bolswards Nieuwsblad en Leeuwarder Courant zijn reeds berichten geplaats omtrent de Sport en Beweegroute.

  • Opdrachtgever: Gemeente Sûdwest-Fryslân
Andere projecten van HCL

Projecten