loader

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân is door HCL management & vastgoedontwikkeling een Sport- en Beweegroute ontwikkeld bij sportpark Tinga te Sneek. Dit is gedaan onder de noemer “Sneek Beweegt”. Hierbij is ook de website www.sneekbeweegt.nl ontwikkeld.

Op en rondom sportpark Tinga hebben een aantal geplande aanpassingen plaatsgevonden. Hierdoor zag de gemeente een belangrijke kans om bewegen in de openbare ruimte laagdrempelig en aantrekkelijker te maken voor iedereen. De gemeente beoogde dit te doen door een Sport- en Beweegroute te realiseren middels samenwerking tussen de Sportvereniging(en), Brede School Duinterpen en (vertegenwoordigers van) de wijk Tinga. Hiervoor zijn een aantal jaren geleden reeds de eerste ontwerpen gemaakt.

Met de komst van de Omgevingswet dienen gemeenten een omgevingsvisie op te stellen, met daarin aandacht voor de gezondheidswinst die kan worden gerealiseerd met de inrichting van de (beweegvriendelijke) omgeving. Dit geldt ook voor gemeente Súdwest-Fryslân.

De uitgevoerde werkzaamheden zijn op te splitsen in een 6-tal onderdelen, te weten:

  1. Opstellen programma van eisen;
  2. Uitwerken visualisatie sportpark;
  3. Uitwerken Definitief Ontwerp met input van belanghebbende partijen;
  4. Uitzetten subsidieaanvragen t.b.v. dit project;
  5. Opstellen investeringsbegroting;
  6. Procesmanagement

Werk met werk
Door de aanleg van nieuwe sportvelden en de infrastructuur werkzaamheden te combineren bij de aanleg van de sport- en beweegroute is in het kader van “Werk met Werk” een synergievoordeel ontstaan, hetgeen de uitvoering van dit project ten positieve heeft beïnvloed.

Projectplan
In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân is een projectplan opgesteld. In de uitwerking zijn een aantal partijen nauw meegenomen om daarmee het draagvlak te vergroten. Dit heeft geresulteerd in 4 verschillende routes: 1 km, 3,5 km, 7 km en 10 km. Langs de route van 3,5 km zijn op verschillende locaties in de wijk sporttoestellen en een multicourt gerealiseerd. Met het multicourt wordt hangjeugd actief van de sportvelden naar een openbare en controleerbare plek verplaatst, waar de jeugd wordt geactiveerd tot bewegen. De andere toestellen zijn te gebruiken voor zowel jong als oud. Ook de verschillende routes hebben een aantrekkelijk karakter, waardoor het voor zowel de inwoners al voor toeristen interessant is om te wandelen, hardlopen of te fietsen.

HCL m&v heeft bij de ontwikkelingen van de route nauw samengewerkt met Habistad en MarketingMove. Habistad was hierbij de uitvoerder en MarketingMove heeft zorg gedragen voor visuele uitingen (zowel online als offline). Deze samenwerking is verder uitgebreid naar Nationaal Vitaal. Onder de noemer van Nationaal Vitaal zullen meer Sport en Beweegroutes gerealiseerd gaan worden.

Draagvlak
Door het creëren van veel draagvlak binnen de wijk en bij de belanghebbende partijen, dient de gebruiksintensiteit te worden verhoogd. Op de ontwikkelde website kunnen gebruikers meer informatie kunnen vinden over de routes en de verschillende toestellen langs de routes. Bovendien wordt hiermee het gebruikersgemak verhoogd en wordt de route extra onder de aandacht gebracht bij een breed publiek.

Nieuwsberichten
Zoals gezegd wordt de ontwikkeling zowel door het publiek als door de wethouder gezien als een positieve ontwikkeling binnen de wijk en de stad. Op Groot Sneek, Regio Online, Bolswards Nieuwsblad en Leeuwarder Courant zijn reeds berichten geplaats omtrent de Sport en Beweegroute.

  • Opdrachtgever: Gemeente Sûdwest-Fryslân
Andere projecten van HCL

Projecten