loader

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân is door HCL een Sport- en Beweegroute ontwikkeld bij sportpark Tinga te Sneek. Langs de route zijn oefentoestellen en een multicourt gerealiseerd, zodat de route voor verschillende doelgroepen te gebruiken is. Dit is gedaan onder de noemer “Sneek Beweegt”. Hierbij is ook de website www.sneekbeweegt.nl ontwikkeld. De Sport- en Beweegroute is opgezet in samenwerking met de gemeente, lokale sportverenigingen, Brede School Duinterpen en (vertegenwoordigers van) de wijk Tinga.

De uitgevoerde werkzaamheden zijn op te splitsen in een 6-tal onderdelen, te weten:

  1. Opstellen programma van eisen;
  2. Uitwerken visualisatie sportpark;
  3. Uitwerken Definitief Ontwerp met input van belanghebbende partijen;
  4. Uitzetten subsidieaanvragen t.b.v. dit project;
  5. Opstellen investeringsbegroting;
  6. Procesmanagement

HCL heeft bij de ontwikkelingen van de route nauw samengewerkt met Habistad en MarketingMove. Habistad was hierbij de uitvoerder en MarketingMove heeft zorg gedragen voor visuele uitingen (zowel online als offline).

Op Groot Sneek en Regio Online zijn berichten geplaats omtrent de Sport en Beweegroute.

  • Opdrachtgever: Gemeente Sûdwest-Fryslân
Andere projecten van HCL

Projecten