loader

Via Tienorganisatieadvies is HCL gevraagd om voor de Gemeente Aa en Hunze een uitgebreide QuickScan uit te voeren inzake verduurzamingsmaatregelen voor de buitenbaden in Annen (Zwembad De Borghoorns) en Gieten (Zwembad Zwanemeer). Hierbij stellen wij een “pragmatische” adviesrapportage op inzake de toekomstige mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid van beide zwembaden.

Voor beide zwembaden zullen wij de volgende stappen doorlopen en uitvoeren:

  1. Analyse op energiehuishouding en inventarisatie ‘staat van onderhoud’
  2. Uitvoeren van een inventarisatie op de verduurzamingskansen
  3. Optioneel: opstellen Maatwerk Advies en energielabel
  4. In kaart brengen duurzaamheidsambities van gemeente en organisatie
  5. Inventariseren van technische mogelijkheden
  6. Financiële doorberekening van de potentiële maatregelen
  7. Opstellen rapportage verduurzamingsmaatregelen passend bij de accommodatie en duurzaamheidsambities
  8. Subsidiemogelijkheden in kaart brengen

Dit traject voeren wij uit in samenwerking met onze technisch adviseur Ronald Spoelstra.

  • Opdrachtgever: Gemeente Aa en Hunze
Andere projecten van HCL

Projecten