loader

HCL in opdracht van Gemeente Tytsjerksteradiel de begeleiding van de “Herstructurering sportcomplex Koningsland” verzorgd.

Hierbij is in fase 1 de aanleg van een nieuw kunstgras voetbalveld gerealiseerd.

In 2019 / 2020 is door HCL in nauwe samenwerking met FC Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel de 2e fase uitgevoerd. Bestaande uit het nieuwe hoofveld voor FC Burgum, inclusief verlichting, toeschouwerscapaciteit en een volledige reclamestelling rondom het veld. Daarnaast is in fase 2 de herinrichting van veld 3, inclusief verlichting, gerealiseerd.

Door de gemeente is de nieuwe sporthal en de infrastructuur voor het gehele nieuwe sportcomplex ontwikkeld.

Uitwerking:

  1. Het uitwerken van een plan, waarin een toekomstgericht, efficiënt en bedrijfszeker sportpark tegen acceptabele exploitatielasten binnen het vastgestelde budget;
  2. Het in beeld brengen van alle aspecten ten aanzien van milieu- en duurzaamheidsfactoren in relatie tot kosten en exploitatielasten;
  3. Het creëren van draagvlak voor de te maken keuzes bij de opdrachtgever en de gebruikers;
  4. Het inzichtelijk maken van de zelfwerkzaamheid door de voetbalvereniging waardoor bespaard óf meer gerealiseerd kan worden binnen het budget;
  5. Directievoering, met daarbij het opstellen van de benodigde bestekken, en het uitvoeren van de aanbesteding.
  • Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
Andere projecten van HCL

Projecten