loader

HCL management & vastgoedontwikkeling heeft de begeleiding van de 1e fase “Herstructurering sportcomplex Koningsland” reeds in uitvoering gebracht middels de aanleg van nieuw kunstgras voetbalveld, nu zijnde het 2e kunstgrasveld op het sportpark Koningsland. Daarnaast is door de gemeente de nieuwe sporthal en de infrastructuur voor het gehele nieuwe sportcomplex gerealiseerd.

In 2019 / 2020 is door HCL m&v in nauwe samenwerking met FC Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel, de 2e fase uitgezet, bestaande uit het nieuwe hoofveld voor FC Burgum, inclusief verlichting, toeschouwerscapaciteit en een volledige reclamestelling rondom het veld. Daarnaast de herinrichting van veld 3, inclusief verlichting.

Uitwerking:

  1. Het uitwerken van een plan, waarin een toekomstgericht, efficiënt en bedrijfszeker sportpark tegen acceptabele exploitatielasten verder gestalte wordt gegeven binnen het vastgestelde budget.
  2. Het helder in beeld brengen van alle aspecten ten aanzien van milieu- en duurzaamheidsfactoren in relatie tot kosten en exploitatielasten, zodat de opdrachtgever heldere gemotiveerde keuzes kan maken ten aanzien van de toe te passen materialen op basis van duurzaamheid en circulariteit;
  3. Het creëren van draagvlak voor de te maken keuzes bij de opdrachtgever en de gebruikers;
  4. Het inzichtelijk maken van de zelfwerkzaamheid door de voetbalvereniging waardoor bespaard kan worden op het budget, of dat er meer gerealiseerd kan worden binnen het budget.
  5. Directievoering, met daarbij het opstellen van de benodigde bestekken, en het uitvoeren van de aanbesteding.
  • Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradie
Andere projecten van HCL

Projecten