loader

HCL heeft in opdracht van gemeente De Fryske Marren als projectmanager de verduurzaming van Swimfun te Joure uitgevoerd. Uitgangspunten tijdens dit traject waren:

  • Verminderen gebruik fossiele brandstoffen en CO2 reductie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord;
  • Aanzienlijke vermindering van de energielasten van Swimfun.

Naar aanleiding van een eerste quickscan is in het voortraject een zoutelektrolyse installatie gerealiseerd en is het binnenklimaat geoptimaliseerd. Vervolgens is in samenwerking met INNAX een “stappenplan verduurzaming” opgesteld. In het verduurzamingstraject zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • 480 PV panelen op het dak van de sporthal
  • Warmtepomp (1) achter het gebouw, incl. omgevingstoets
  • Carportconstructie met 1.500 PV panelen, incl. laadpalen
  • Aanbrengen nieuwe Trafo achter het gebouw
  • Warmtepomp (2) naast de Carportconstructie, incl. omgevingstoets
  • 150 PV panelen op de zonneweide tegen de geluidswand

De realisatie van deze maatregelen is in december 2023 afgerond.

Na realisatie is geëvalueerd om de effecten van de aangebrachte voorzieningen goed in kaart te brengen. Door de verduurzamingsmaatregelen is het gasverbruik van de accommodatie reeds met 65% gereduceerd. In verband met netcongestie alsmede de optimalisatie van de energiehuishouding worden op dit moment de mogelijkheden omtrent een Energie Management Systeem (EMS) + Accu Packing onderzocht. Daarnaast wordt gekeken naar de toevoeging van windenergie middels Flower Turbines, waarmee Swimfun als voorbeeldobject fungeert voor gemeente De Fryske Marren.

  • Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
Andere projecten van HCL

Projecten