loader

In opdracht van de Stichting C.K.V. Oranje Wit heeft HCL een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om daarmee de mogelijkheden met betrekking tot de toekomst van deze sportaccommodaties inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn scenario’s uitgewerkt op basis waarvan C.K.V. Oranje Wit tezamen met de gemeente Dordrecht de juiste keuzes kan maken.

Door de groei van het schoolgebruik en de vraag vanuit het sportgebruik door de verenigingen, was de wens om de accommodatie up te graden. Vanuit de scenario’s is aangetoond hoe de accommodatie toekomstgericht kan worden gemaakt en voor langere tijd aan de eisen van het NOC*NSF en KVLO voldoet.

Werkzaamheden:

  1. Analyse bestaande opstallen
  2. Uitwerken van de te ontwikkelen modellen/scenario’s
  3. Opstellen investeringsraming
  4. Opstellen exploitatiebegroting
  5. Presentatie aan betrokken partijen tezamen met de partners in dit project: Alynia Architecten en Antea Group.
  • Opdrachtgever: Stichting CKV Oranje Wit
Andere projecten van HCL

Projecten