loader

In opdracht van de Stichting C.K.V. Oranje Wit heeft HCL management & vastgoedontwikkeling een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om daarmee de mogelijkheden met betrekking tot de toekomst van deze sportaccommodaties inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn scenario’s uitgewerkt op basis waarvan C.K.V. Oranje Wit tezamen met de gemeente Dordrecht de juiste keuzes kan maken.

De huidige sportaccommodatie is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen.

Door de groei van het schoolgebruik en de vraag vanuit het sportgebruik door de verenigingen om de accommodatie dusdanig up te graden, dat het voor de komende jaren aan de eisen van het NOC*NSF en KVLO voldoet.
De accommodatie bestaat uit een oude (hal 1) en een nieuwere hal (hal 2) en daarnaast veel algemene ruimten. Hal 2 heeft een aantal gebreken en hal 1 is sterk verouderd. De algemene ruimten nemen veel grond in beslag en worden op dit moment niet efficiënt gebruikt. Dit zorgt voor negatieve impact op de exploitatie en de duurzaamheid van de accommodaties.

Werkzaamheden:

  1. Analyse bestaande opstallen
  2. Uitwerken van de te ontwikkelen modellen/scenario’s
  3. Opstellen investeringsraming
  4. Opstellen exploitatiebegroting
  5. Presentatie aan betrokken partijen tezamen met de partners in dit project
Andere projecten van HCL

Projecten