loader
Gemeentehuis De Fryske Marren
Voor de realisatie van een Brûsplak in Joure is HCL management & vastgoedontwikkeling (m & v) opdracht gekregen van gemeente De Fryske Marren om als extern projectleider twee potentiele locaties uit te werken. Een brûsplak is een plek waar verbinding, ontmoeting en talentontwikkeling centraal staan. HCL m & v heeft ervaring in het aansturen van [...]
Windesheim en de Calo uit Zwolle zochten een projectmanager voor de herontwikkeling van de (buiten)sportaccommodaties. HCL m & v is hierin de nieuwe projectleider, wij verzorgen het projectmanagement vanaf de ontwerpfase voor de buitensportaccommodaties bij de locatie Windesheim te Zwolle. HCL management & vastgoedontwikkeling heeft ervaring in het aansturen van projecten op het terrein van [...]
HCL management & vastgoedontwikkeling heeft tezamen met Alynia Architecten en Antea Group opdracht gekregen om een masterplan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie van CKV Oranje Wit te Dordrecht. Na de eerdere opdracht in 2018, voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie/rapportage inzake de mogelijkheden omtrent verbouwing en deels nieuwbouw van de accommodatie, is [...]
HCL management & vastgoedontwikkeling heeft opdracht voor het uitwerken van een masterplan inzake de ontwikkelingen rondom de accommodaties op de Caparis locatie voor het Accell concern te Heerenveen. Dit project wordt gerealiseerd door het samenwerkingsverband bestaande uit INNAX, Alynia Architecten en HCL m & v. Deze combinatie van drie partijen werkt in meerdere projecten samen. Opdrachtgever: [...]
HCL management & vastgoedontwikkeling heeft voor TV De Leechkamp de realisatie van vier Padelbanen begeleid. Hiervoor zijn de volgende onderdelen uitgewerkt en begeleid: Financiële haalbaarheid Programma van Eisen Ontwerp Aanbesteding Toezicht op de uitvoering De padelbanen zijn inmiddels opgeleverd. Opdrachtgever: TV De Leechkamp Andere projecten van HCLProjecten All191. Projectmanagement132. Interimopdrachten13. Verduurzaming sportaccomodaties44. Bewegen in de [...]
Naar aanleiding van het in 2018 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot CKV Oranje Wit te Dordrecht is er nu een vervolgtraject uitgezet, waarbij vanuit de opdrachtgever is gekozen voor renovatie van de bestaande sportaccommodaties. Tezamen met onze twee partners, Antea Group en Alynia Architecten wordt deze variant uitgewerkt. Voor de renovatie zullen door partijen de [...]
HCL management & vastgoedontwikkeling heeft de begeleiding van de 1e fase “Herstructurering sportcomplex Koningsland” reeds in uitvoering gebracht middels de aanleg van nieuw kunstgras voetbalveld, nu zijnde het 2e kunstgrasveld op het sportpark Koningsland. Daarnaast is door de gemeente de nieuwe sporthal en de infrastructuur voor het gehele nieuwe sportcomplex gerealiseerd. In 2019 / 2020 is [...]
Aanleg veld 5 Koningsland Burgum HCL management & vastgoedontwikkeling
HCL m&v heeft van de gemeente Tytsjerksteradiel de opdracht gekregen om diverse kunstgrasvelden in de gemeente nieuw aan te leggen c.q. te vervangen vanwege de levensduur. Om de speel- en trainingscapaciteit van de sportcomplex te Burgum en Hurdegaryp te vergroten zijn de hoofdvelden voetbal vervangen door kunstgrasvelden. Daarnaast zijn de bestaande kunstgrasvelden in Oentsjerk (voetbal) [...]
In opdracht van de gemeente Meppel heeft HCL m&v de bestaande sporthal De Eendracht in Nijeveen nader doorgelicht. Dit is uitgewerkt in een rapportage waarbij middels een technische opname, het in kaart brengen van de vereiste verduurzamingsmaatregelen en opstellen kostenraming een rapportage is uitgewerkt. Op basis van deze rapportage kan de gemeente Meppel haar beleid [...]
Vanuit de rol als directeur bestuurder heeft Hans Lolkema tezamen met de gemeente De Fryske Marren de begeleiding gedaan van de verbouwing bij Swim&Sportfun te Joure. Het betrof hier de navolgende werkzaamheden: Opstellen Programma van Eisen Selectie architect Selectie adviseurs Directievoering en begeleiding aanbesteding Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden Inzake de renovatie van [...]