loader
Gemeentehuis De Fryske Marren
Voor de realisatie van een Brûsplak in Joure heeft HCL opdracht gekregen van gemeente De Fryske Marren om als extern projectleider twee potentiele locaties uit te werken. Een Brûsplak is een plek waar verbinding, ontmoeting en talentontwikkeling centraal staan. HCL heeft ervaring in het aansturen van projecten inzake multifunctionele vastgoedaccommodaties, zowel voor wat betreft nieuwe [...]
Projectleider herontwikkeling Buitensportaccommodatie Windesheim Zwolle
HCL heeft de rol van projectleider in het voortraject van de herontwikkeling van de (buiten)sportaccommodaties van Windesheim in Zwolle verzorgd. Tezamen met de opgestelde projectgroep is het voortraject tot aanbesteding gerealiseerd. Hierin was HCL verantwoordelijk voor aansturen van het proces en bewaken van planning, kosten en kwaliteit van documenten; inclusief opstellen van een functioneel programma [...]
HCL heeft opdracht in opdracht van Accell Heerenveen een masterplan uitgewerkt inzake de ontwikkelingen rondom de accommodaties op de Caparis locatie te Heerenveen. Dit project is gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit INNAX, Alynia Architecten en HCL. Deze combinatie van drie partijen werkt in meerdere projecten samen. Opdrachtgever: Accell Nederland bv Andere projecten van HCLProjecten [...]
Padelbanen TV de Leechkamp HCL management & vastgoedontwikkeling
HCL heeft voor TV De Leechkamp te Burgum de realisatie van vier padelbanen begeleid. Hiervoor zijn de volgende onderdelen uitgewerkt en begeleid: Financiële haalbaarheid; Programma van Eisen; Ontwerp; Aanbesteding; Toezicht op de uitvoering. Opdrachtgever: TV De Leechkamp Andere projecten van HCLProjecten All181. Projectmanagement112. Interimopdrachten23. Verduurzaming54. Bewegen in de openbare ruimte1 Verduurzaming buitenbaden Gemeente Aa en [...]
Herontwikkeling Sportpark Koningsland FC Burgum
HCL in opdracht van Gemeente Tytsjerksteradiel de begeleiding van de “Herstructurering sportcomplex Koningsland” verzorgd. Hierbij is in fase 1 de aanleg van een nieuw kunstgras voetbalveld gerealiseerd. In 2019 / 2020 is door HCL in nauwe samenwerking met FC Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel de 2e fase uitgevoerd. Bestaande uit het nieuwe hoofveld voor FC [...]
Aanleg veld 5 Koningsland Burgum HCL management & vastgoedontwikkeling
HCL heeft in opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel diverse kunstgrasvelden in de gemeente nieuw aan laten leggen c.q. laten vervangen vanwege de levensduur. Om de speel- en trainingscapaciteit van de sportcomplex te Burgum en Hurdegaryp te vergroten zijn de hoofdvelden vervangen door kunstgrasvelden. Daarnaast zijn de bestaande kunstgrasvelden in Oentsjerk (voetbal) en Garyp (korfbal) vervangen [...]
In opdracht van de gemeente Meppel heeft HCL de bestaande sporthal De Eendracht in Nijeveen nader doorgelicht. De gemeente Meppel wilde in nauwe samenwerking met de sportverenigingen en het onderwijs een goede afweging maken in het renoveren en eventueel verduurzamen van de sporthal De Eendracht, dan wel nieuwbouw op een andere locatie in combinatie met [...]
Vanuit de rol als directeur bestuurder heeft HCL tezamen met de gemeente De Fryske Marren de begeleiding gedaan van de verbouwing bij Swimfun te Joure. Het betrof hier de navolgende werkzaamheden: Opstellen Programma van Eisen; Selectie architect; Selectie adviseurs; Directievoering en begeleiding aanbesteding; Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Inzake de renovatie van het [...]
In opdracht van de Stichting C.K.V. Oranje Wit heeft HCL een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om daarmee de mogelijkheden met betrekking tot de toekomst van deze sportaccommodaties inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn scenario’s uitgewerkt op basis waarvan C.K.V. Oranje Wit tezamen met de gemeente Dordrecht de juiste keuzes kan maken. Door de groei van het schoolgebruik en [...]
In opdracht van Stichting sv De Laene te Twello heeft HCL verschillende varianten uitgewerkt voor de realisatie van een  sporthal op de eigen sportaccommodatie. Er is onderzocht of op de gewenste locatie (huidige kantine en kleedaccommodaties) een sporthal in combinatie met een clubaccommodatie mogelijk is. De stichting had hiervoor de volgende onderzoeksvragen : Is het [...]