loader
HCL management & vastgoedontwikkeling is actief betrokken bij het ontwerp, de uitwerking en de realisatie van de nieuwe padelbanen en het toekomstige beweegpark bij TV De Leechkamp in Burgum. Meer informatie hier. De padelbanen zijn inmiddels opgeleverd. Opdrachtgever: TV De Leechkamp Andere projecten van HCLProjecten All121. Projectmanagement92. Interimopdrachten13. Verduurzaming sportaccomodaties14. Bewegen in de openbare ruimte1 [...]
Naar aanleiding van het in 2018 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot CKV Oranje Wit te Dordrecht is er nu een vervolgtraject uitgezet, waarbij vanuit de opdrachtgever is gekozen voor renovatie van de bestaande sportaccommodaties. Tezamen met onze twee partners, Antea Group en Alynia Architecten wordt deze variant uitgewerkt. Voor de renovatie zullen door partijen de [...]
HCL management & vastgoedontwikkeling heeft de begeleiding van de 1e fase “Herstructurering sportcomplex Koningsland” reeds in uitvoering gebracht middels de aanleg van nieuw kunstgras voetbalveld, nu zijnde het 2e kunstgrasveld op het sportpark Koningsland. Daarnaast is door de gemeente de nieuwe sporthal en de infrastructuur voor het gehele nieuwe sportcomplex gerealiseerd. In 2019 / 2020 is [...]
Aanleg veld 5 Koningsland Burgum HCL management & vastgoedontwikkeling
HCL m&v heeft van de gemeente Tytsjerksteradiel de opdracht gekregen om diverse kunstgrasvelden in de gemeente nieuw aan te leggen c.q. te vervangen vanwege de levensduur. Om de speel- en trainingscapaciteit van de sportcomplex te Burgum en Hurdegaryp te vergroten zijn de hoofdvelden voetbal vervangen door kunstgrasvelden. Daarnaast zijn de bestaande kunstgrasvelden in Oentsjerk (voetbal) [...]
In opdracht van de gemeente Meppel heeft HCL m&v de bestaande sporthal De Eendracht in Nijeveen nader doorgelicht. Dit is uitgewerkt in een rapportage waarbij middels een technische opname, het in kaart brengen van de vereiste verduurzamingsmaatregelen en opstellen kostenraming een rapportage is uitgewerkt. Op basis van deze rapportage kan de gemeente Meppel haar beleid [...]
Vanuit de rol als directeur bestuurder heeft Hans Lolkema tezamen met de gemeente De Fryske Marren de begeleiding gedaan van de verbouwing bij Swim&Sportfun te Joure. Het betrof hier de navolgende werkzaamheden: Opstellen Programma van Eisen Selectie architect Selectie adviseurs Directievoering en begeleiding aanbesteding Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden Inzake de renovatie van [...]
In opdracht van de Stichting C.K.V. Oranje Wit heeft HCL management & vastgoedontwikkeling een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om daarmee de mogelijkheden met betrekking tot de toekomst van deze sportaccommodaties inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn scenario’s uitgewerkt op basis waarvan C.K.V. Oranje Wit tezamen met de gemeente Dordrecht de juiste keuzes kan maken. De huidige sportaccommodatie is [...]
In opdracht van Stichting sv De Laene te Twello zijn varianten uitgewerkt voor de realisatie van een  sporthal op haar eigen sportcomplex. Er is onderzocht of op de gewenste locatie (huidige kantine en kleedaccommodaties) een sporthal in combinatie met een clubaccommodatie mogelijk is. De stichting had hiervoor de volgende onderzoeksvragen voor HCL m&v: Is het [...]
HCL management & vastgoedontwikkeling heeft in opdracht van Van Wijnen Noord in samenwerking met Alynia Architecten een plan uitgewerkt voor een nieuwe supermarkt op de begane grond en op de 1e verdieping een tennishal met vier indoorbanen, kleedruimten en een horecagedeelte. Dit project is niet gerealiseerd. Opdrachtgever: Van Wijnen Noord Opdrachtgever: Van Wijnen Noord Andere projecten [...]